Skapa ett chatrum för klassen i Donutchat

Datorn ger möjligheter till samtal och feedback på ett sätt som inte var möjligt alla gånger tidigare. Hur många har inte varit med om att man som elev har fått en uppgift, gjort den och sedan lämnat in arbetet för bedömning när allt är klart? That´s it. Men det där samtalet med läraren under den pågående processen då? Den där hjälpen om hur man kan tänka i nya banor, förbättra, förändra – vart tog den vägen?

Att nå varandra via chat när man är på olika håll, kan vara ett sätt till feedback. Alla kanske inte vill lämna ut sin msn av olika anledningar. Då finns en lösning i och med Donutchat.

Du registrerar dig på sajten och ger chatten ett namn som också hamnar i chatrumsadressen. Sedan kan var och en själv registrera sig (om du inte har låst rummet). Du kan också bjuda in andra genom email. Som du ser ovan kan man bifoga YouTubeklipp och annat. Man ser när andra har loggat in och om de håller på att skriva något. Grundfunktioner, men fungerande sådana. Bra.
Vill man skapa underchatrum för olika ämnen eller något annat går det bra.
Man kan också bädda in chatten på en sajt – snyggt.
Andra bra saker med Dounutchat är att man kan logga in med sitt Facebook- eller Twitterkonto. Då syns ens användaruppgifter därifrån vid ens profilnamn.
Man kan chatta från sin ipod eller iphone. Bra för dem som har det och som är på vift.

Möjligheter finns. Bra sådana.

Share