Läslusten – den där grymmeviktiga

Facebook, Twitter och bloggar stimulerar elevernas läsande. Men de används för lite visar Skolinspektionens granskning av högstadieskolornas läsundervisning.

Det går att läsa i Sydsvenskan idag. Och det är intressant. Vi sliter vårt hår över barns och ungdomarnas läsvanor och bristande läsintresse. Samtidigt har vi ofta svårt att hitta nya vägar för att stimulera och hjälpa det intresse som gror där någonstans. Det är här fnyset över barnens och ungdomarnas medievanor måste omvandlas till ett nyfiket: Vad gör du? Kan du berätta? Kan du visa? För det är där någonstans vi kan haka i och hjälpa vidare.

Vad kan man då göra? En sak kan vara att börja arbeta med texter i sociala medier. Varför inte granska påståenden på Twitter om att det simmar hajar på New Yorks gator? En annan sak kan vara att använda sociala medier för att hitta andras tankar och för att kunna ta reda på mer kring ett dilemma som måste lösas. Jag tror att den känsla av att bli tagen på allvar och den känsla av att utveckla något man har nytta av i vardagen kan vara en viktig nyckel i lärandet. Men skönlitteratur och poesi då? Ska vi skippa det? Nej. Men börja hitta andra vägar om de gamla inte leder vidare. Kan en bok omvandlas till ett spel? Hur skulle det kunna se ut? Tänk hur upplösningen är, vilka vägar huvudpersonen tar, vilka valmöjligheter som finns. Skissa, beskriv, koppla till den bok du nu ska läsa. (Jag spånar fritt – du får spåna utifrån ditt sammanhang).

Vi har inte råd att få en generation som ensamma famlar runt i de texter de har omkring sig. Ta vara på och bygg vidare. Snälla.

 

Share

3 reaktioner på ”Läslusten – den där grymmeviktiga

  1. Ja, och det är såååå viktigt att hitta något sätt att få barn och ungdomar att vilja och orka ta till sig berättande och information i text, och inte bara korta statusuppdateringar eller snabba nyhetsnotiser. Jag ser en skrämmande försämring bara de senast några åren. Jag jobbar på ett studieförberedande program och våra nya elever är ruskigt dåliga på att läsa. De är fantastiskt snabba på att plocka ut svaret på en rak fråga från en webb-sida (genom att söka ett nyckelord i vissa fall – mycket bra kunskap!) MEN de KAN inte läsa mellan raderna, de förmår inte läsa en text längre än en sida och hålla koncentrationen uppe, de kan inte ta ut det viktiga i en text och har otroligt begränsat ordförråd! Även de elever som kommer med höga snittbetyg. De läser inte tidningar, eller ser nyhetsprogram utan får sin omvärldsrapportering via Aftonbladets nätupplaga, Flashback forum och kanske någon gång Metros små ytliga notiser och har svårt att klara kurserna i samhällskunskap och naturkunskap för att de upplever läroböckerna som för svåra. ”För många ord” sa en elev härrom dagen.
    Tyvärr måste jag säga att 1-1 inte har hjälpt till. Jag älskar datorer i skolan och använder datorerna enormt mycket – och den effektivisering av undervisningen jag fått gör att jag kan tillåta eleverna att läsa romaner på lektionstid: Annars läser de inte alls, utan googlar handlingen eller ser filmen istället och låter någon annan tolka orden åt dem. Jag ser också att färre och färre elever har blivit lästa för – nästan INGEN i denna klassen! De har sett på video och lyssnat på cd-sagor, men ingen har samtalat med dem om berättelser.
    Ytterst är det en demokratifråga; att lära ungdomarna att tolka ordet och använda det för att avslöja det svarta och använda ordet för att göra gott! Kämpa för läsningen och berättandet kommer jag aldrig att sluta med!

  2. Håller med dig där, Lotta. Det är just berättandet och läsningen vi måste kämpa för. Tyvärr tror jag att 1-1-satsning på många håll inte har förnyat undervisningen särskilt mycket. Man kan se att samma saker som gjordes förr nu görs, fast digitalt. Vi tappar många elever längs vägen när de inte får upptäcka texters betydelse. Den viktiga högläsningen där vi kan gå in i en text tillsammans – den får inte heller glömmas bort. Det är just hur vi skapar en ingång till de längre texterna som är en fråga. Det är den jag funderar på.

Kommentarer inaktiverade.