Taggarkiv: Buff filmfestival

På Buff Filmfestival i Malmö bland zombies, gamers och debattörer

BUFF är en årligt återkommande filmfestival i Malmö där filmer för barn och unga står i fokus. Filmvisningar, prisutdelningar… allt händer. Det är stort.

I vintras blev jag kontaktad av Julia Jarl, producent för festivalen, som bad mig att delta i en paneldebatt om datorspel i skolan på Victoriateatern. Spelforskaren Elisabet M Nilsson som bland annat har forskat om Sim City och lärande skulle hålla i den.

Så kom då dagen.

Elisabeth M Nilsson

Martin Rydehn, Amnesty, som har varit med och tagit fram Alternate Reality Games (ARG)-spelen om Omid och Shameless för gymnasiet satt liksom jag i soffan och pratade. Martin tog bland annat upp vikten av att de som utvecklar spel tar till sig skolans synpunkter. Spelen ska fungera ihop med läroplaner och lektionstänk, menade han.

Martin Rydehn

Spelforskaren Liselott Fritzdorf hade tyvärr blivit sjuk, så vi var en man kort. Men publiken var villiga att debattera och jag tycker att det blev ett helbra samtal.

Jag tar gärna upp det där om många vuxnas föreställningar kring spel. Att man kan ha ganska så noll koll men ändå tycka så mycket. Men bara genom att börja försöka förstå och att ta reda på mer kan man komma vidare. Till de goda mötena. Vi kanske inte alltid ska slänga in skolspel (som ofta skiljer sig markant från de spel eleverna spelar i vardagen) i undervisningen och tro att de fixar biffen. Vi kanske istället ska utnyttja det som många unga tycker är det som gör ett spel till ett lyckat spel; att man kan få känna sig utmanad, att man kan få kommunicera och ta sig fram till lösningar tillsammans med andra. Vi kanske kan börja med att sluta att enbart tala om hur lång tid någon sitter vid en dator och istället prata om innehåll? Som en början?

En av dem som debatterade från publiken, och som jag senare fick prata mer med, var Adrian Löwander från Spelkultur i Skåne. Han är processledare för en förstudie där man vill undersöka hur spel och spelande kan användas som en katalysator för demokrati och delaktighet. Målet är att ta fram metoder för hur spelkultur ska främja möten, organisering och utveckling.  Detta utifrån ungas intresse för kultur, demokrati och deltagande. I deras informationsfolder kan man läsa:

Diskussionen om spelandets eventuella possitiva och negativa konsekvenser har fått väldigt stort utrymme i media, samtidigt som sättet på vilket dagens unga väljer att umgås, verka och organisera sig verkar ha gått nästan alla förbi. Spel är inte bara en fritidssysselsättning utan ett sätt att leva.

Andrian Löwander ordnade tillsammans med Thom Kiraly och Chris Jonasson m.fl. The Zomie Game på spelkaféet som hade upprättats där på Victoriateatern.

Det gick ut på att några deltagare skulle ta sig över till andra sidan av ett rutnät på golvet genom att gå tre steg i taget. Vartannat drag fick zombiesarna gå, fast endast två steg i taget. Blev man ”träffad” av en zombie var man ute ur spelet. För varje nytt spel, eller ny nivå, infördes ytterligare ett moment som försvårade resan över rutnätet.

Adrian Löwander pratade mycket om att spel inte alls behöver vara bara datorspel eller mobiltelefonspel. Det kan lika gärna vara brädspel eller spel där man möts i den så kallade verkligheten. Att tänka strategiskt och att utmanas, det kan man göra på olika sätt. Därför var det kul att det fanns ett bord fullt av brädspel där på teatern i ett Brädspelets hackspace.

Där pratade man om vad som skulle hända om man till exempel blandade olika spel och hittade på nya moment. Hur mixa monopol och alfapet? En uppgift värd att lösa. För att utveckla spel behöver man ta reda på hemskt många olika saker. Man behöver ha överblick över händelseförlopp och bakgrundsfakta.

Jag lämnade BUFF med många goda samtal och med förhoppning om att få med Adrian & co till Learning is the Shit i Ronneby brunnspark den 17-19 juni 2012. Anmäl dig dit! För samtalet om lärande är inte slut. Det har bara börjat.

 

Det är Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge i samarbete med Sveroks södra kulturdistrikt och Region Skåne som har inlett förstudien Spelkultur i Skåne. Är du nyfiken på att höra mer om projektet och vad som mer är på gång? Kontakta Adrian Löwander på fornamn.efternamn snabel-a studieframjandet.se. 

 

Share