Öva att diskutera i Solvr

Jag intresserar mig mycket för hur man kan få elever att vilja och våga utvecklas. Teknik i sig, som burk eller låda fylld med kretskort och annat, kan säkerligen inte frigöra och hjälpa människor rakt av, men kanske kan det använt på ett bra sätt hjälpa oss att utveckla förmågor? Jag skulle vilja undersöka detta mer.

Vad vi kan vara rätt säkra på är att samtalsklimatet är A och O i ett klassrum. Forskning av bland annat Hodgson och Pyle har visat det. Hur ska man våga uttrycka tankar i en diskussion om man inte känner sig trygg? Att stärka elever måste man arbeta aktivt med. I det arbetet behöver eleverna få möta olika sätt att diskutera. Ibland i storgrupp, men inte enbart. Ett alternativ där de som inte så gärna pratar högt inför andra kan få komma till tals är Solvr.

I Solvr skriver man in ett problem. Elever kan sedan svara på problemet i, förslagsvis, par om två. De kan välja att kommentera frågan och eller andras svar i en underliggande tråd som i sin tur kan innehålla en kommentar eller ett ifrågasättande av en kommentar. På så vis växer ett träd fram där diskussionen ibland kan gå tillbaka till tidigare reflektioner och där man kan komma med förslag på lösning. Här får man öva att bemöta varandra väl. Ifrågasättande ska inte vara likställt med att såga varandra som personer.

Solvr kräver ingen inloggning utan ligger öppet på nätet. Den som skriver in första frågan får en unik webbadress som man kan dela ut till andra.

Jag vet inte om det här skulle kunna vara användbart. Men det skulle vara intressant att se hur ett sådant verktyg skulle kunna fungera i en klass där man samtidigt aktivt arbetar med samtalsklimatet och där man försöker stärka eleverna att våga uttrycka tankar.

Share