Kategoriarkiv: Spel

Barn som vill lära sig programmera

Barn som vill lära sig programmera – hur hjälper man dem?

Eftersom jag inte är helhaj på att programmera själv, så är det inte så lätt. Men det finns sajter där de kan få hjälp med grunderna. Jag har skrivit om några sådana tidigare och du hittar dem bland annat här och här.

I somras fick vi en fråga från Twittervännen @ReneeGoth som jobbar för Roborobo om vi ville testa deras robotkit. Tja, varför inte. Om det inte finns några förbehåll, så kan jag visst testa (Nej, skicka inga förfrågningar från annat håll nu – jag hinner inte). Och dessutom kunde 13-åringen få vara testpilot.

Vi satte igång med kitet en sensommarkväll. Det var ett skruvande och pillande med små, små muttrar. En 13-åring, en 16-åring och en mamma satt där i ca en timme och hjälptes åt. Fredagsmys fast utan chips liksom. I kitet fanns delar till en mängd olika robotar, men man kunde bara bygga en i taget. Delarna skulle sedan återvinnas till nästa robot så att säga. Och det tog tid att bygga. Finmotoriken sattes på prov.

Vi hade lite problem med att få igång programvaran för programmeringen i datorn, men det berodde på att vi inte kände till funktionen för autokonfigurering som fanns i programvaran. Med support från dem vi fått låna kitet av gick det sedan vägen.

Här hade 16-åringen tröttnat. 13-åringen däremot fortsatte på egen hand. Programvaran installerades i hans PC och sedan var det drag och släpp som gällde. Olika kommandon i olika ordning gav olika resultat. En robot blinkade på olika vis, en annan körde enligt den ordning 13-åringen bestämt. Han var nöjd.

Här kunde det ha tagit slut. Klart liksom.

Men programmeringen gav mersmak. En bok i html letades fram. Javascript fanns att hitta på nätet. 13-åringen kunde inte från början, men han lärde. Snart hade han kodat ett test med olika svarsalternativ. Just nu är han inne på att programmera en annan grej. Något som verkar svårt för en itmamma, men som jag tror att han reder ut med lite hjälp från olika håll. Vid ett tillfälle lyssnade jag med ett halvt öra när han berättade om en programmeringsuppgift som han hade på gång. Jag frågade om han hade fått uppgiften i skolan, när han tystnade och tittade på mig som om jag var det dummaste på jorden. Men visst kan man väl få sådana utmaningar i skolan? Visst?

Lgr 11, kap 2.2:

Läraren ska

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel

Lgr11, Teknik, Syfte, kap. 3.19:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. (..) Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Visst?

 

 

Share

Det är dags att börja leva manualen

James Paul Gee, spelforskare som kan sägas angripa forskning om spel från ett annat håll än spelforskaren Jonas Linderoth, menar att om vi ska förstå vad spel kan ha med lärande att göra så kan vi inte bara titta på spelet i sig. Enligt Gee pågår det så många olika saker runt omkring spel som gör att vi lär och utvecklas. Tittar vi enbart på vad som händer inuti själva spelet, kommer vi inte åt allt det andra som handlar om lärande. Så vad händer runt omkring spel?

I många onlinespel måste man spela ihop med andra på något sätt. De flesta spel är inte ensamspel. I World of Warcraft behöver man kopplas ihop med andra spelare, vars avatarer (personer i spelet) har andra färdigheter än ens egen avatar har.  Man måste vara expert på sitt område, men också förstå de andra avatarernas styrka. Vilket liknar vissa saker i arbetslivet på sätt och vis.

Men spelet är som sagt bara en liten del av allt som händer. Spelarna letar sig ut på andra sidor på internet, de läser om spelet, de uppdaterar spelwikis och diskuterar i forum. En del gör skärminspelningar. En del tittar på andras. De blir experter på att använda fackspråk som handlar om spelet. De blir bra på att se bilder av sådant de läser. Manualer får liv eftersom de är vana att röra sig i olika spelmiljörer.

Gee problematiserar hur skolan och den fritid många upplever kring spel skiljer sig åt. I spel läser man manualer men utför också hela tiden saker. Man läser inte manulen till ett spel i flera år för att sedan spela. Som Gee menar att vi ofta gör i skolan. Vi förbereder oss för vuxenlivet men kommer sällan bortom manualen. Skolan behöver lära vad som engagerar kring spel och se till att eleverna får börja leva sitt lärande även i skolan. Manualer behövs, men frågan är när och om eleverna får dyka in i de spännande händelserna? Får de ta kontakt med andra och lösa viktiga problem? Får de leva i en värld full av kemi och matematik?

Jag hoppas att vi inte suckar tungt och tänker att det var då självaste den att man aldrig kan få känna att det vi gör i skolan är toppen. Det finns massor av bra saker som händer där! Men jag tror att vi måste lära oss att skolan hela tiden omformas i takt med tiden. Det tyder inte på misslyckande att den måste utvecklas, utan det tyder på att även skolan är en spännande plats. Så ser jag på det.

 

 

Share

På Buff Filmfestival i Malmö bland zombies, gamers och debattörer

BUFF är en årligt återkommande filmfestival i Malmö där filmer för barn och unga står i fokus. Filmvisningar, prisutdelningar… allt händer. Det är stort.

I vintras blev jag kontaktad av Julia Jarl, producent för festivalen, som bad mig att delta i en paneldebatt om datorspel i skolan på Victoriateatern. Spelforskaren Elisabet M Nilsson som bland annat har forskat om Sim City och lärande skulle hålla i den.

Så kom då dagen.

Elisabeth M Nilsson

Martin Rydehn, Amnesty, som har varit med och tagit fram Alternate Reality Games (ARG)-spelen om Omid och Shameless för gymnasiet satt liksom jag i soffan och pratade. Martin tog bland annat upp vikten av att de som utvecklar spel tar till sig skolans synpunkter. Spelen ska fungera ihop med läroplaner och lektionstänk, menade han.

Martin Rydehn

Spelforskaren Liselott Fritzdorf hade tyvärr blivit sjuk, så vi var en man kort. Men publiken var villiga att debattera och jag tycker att det blev ett helbra samtal.

Jag tar gärna upp det där om många vuxnas föreställningar kring spel. Att man kan ha ganska så noll koll men ändå tycka så mycket. Men bara genom att börja försöka förstå och att ta reda på mer kan man komma vidare. Till de goda mötena. Vi kanske inte alltid ska slänga in skolspel (som ofta skiljer sig markant från de spel eleverna spelar i vardagen) i undervisningen och tro att de fixar biffen. Vi kanske istället ska utnyttja det som många unga tycker är det som gör ett spel till ett lyckat spel; att man kan få känna sig utmanad, att man kan få kommunicera och ta sig fram till lösningar tillsammans med andra. Vi kanske kan börja med att sluta att enbart tala om hur lång tid någon sitter vid en dator och istället prata om innehåll? Som en början?

En av dem som debatterade från publiken, och som jag senare fick prata mer med, var Adrian Löwander från Spelkultur i Skåne. Han är processledare för en förstudie där man vill undersöka hur spel och spelande kan användas som en katalysator för demokrati och delaktighet. Målet är att ta fram metoder för hur spelkultur ska främja möten, organisering och utveckling.  Detta utifrån ungas intresse för kultur, demokrati och deltagande. I deras informationsfolder kan man läsa:

Diskussionen om spelandets eventuella possitiva och negativa konsekvenser har fått väldigt stort utrymme i media, samtidigt som sättet på vilket dagens unga väljer att umgås, verka och organisera sig verkar ha gått nästan alla förbi. Spel är inte bara en fritidssysselsättning utan ett sätt att leva.

Andrian Löwander ordnade tillsammans med Thom Kiraly och Chris Jonasson m.fl. The Zomie Game på spelkaféet som hade upprättats där på Victoriateatern.

Det gick ut på att några deltagare skulle ta sig över till andra sidan av ett rutnät på golvet genom att gå tre steg i taget. Vartannat drag fick zombiesarna gå, fast endast två steg i taget. Blev man ”träffad” av en zombie var man ute ur spelet. För varje nytt spel, eller ny nivå, infördes ytterligare ett moment som försvårade resan över rutnätet.

Adrian Löwander pratade mycket om att spel inte alls behöver vara bara datorspel eller mobiltelefonspel. Det kan lika gärna vara brädspel eller spel där man möts i den så kallade verkligheten. Att tänka strategiskt och att utmanas, det kan man göra på olika sätt. Därför var det kul att det fanns ett bord fullt av brädspel där på teatern i ett Brädspelets hackspace.

Där pratade man om vad som skulle hända om man till exempel blandade olika spel och hittade på nya moment. Hur mixa monopol och alfapet? En uppgift värd att lösa. För att utveckla spel behöver man ta reda på hemskt många olika saker. Man behöver ha överblick över händelseförlopp och bakgrundsfakta.

Jag lämnade BUFF med många goda samtal och med förhoppning om att få med Adrian & co till Learning is the Shit i Ronneby brunnspark den 17-19 juni 2012. Anmäl dig dit! För samtalet om lärande är inte slut. Det har bara börjat.

 

Det är Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge i samarbete med Sveroks södra kulturdistrikt och Region Skåne som har inlett förstudien Spelkultur i Skåne. Är du nyfiken på att höra mer om projektet och vad som mer är på gång? Kontakta Adrian Löwander på fornamn.efternamn snabel-a studieframjandet.se. 

 

Share

Jag frågade 100 elever om spel – så här svarade de

Jag intresserar mig mycket för elevers spelvanor. Vad de gör på fritiden. Jag gör det för att förstå lite bättre. Och för att kunna förhålla mig till det jag börjar förstå.

Det jag har märkt när jag har pratat med barn och ungdomar om de spel de spelar, är att de inte alltid är vana att få berätta. En del har svårt att sätta ord på vad det är de uppskattar när det gäller just spel. Ju mer jag har frågat, ju mer har de sedan svarat. Inte alla, men en del. Kan det vara så att vuxna sällan pratar spel med dem? I min kommande bok skriver jag en del om det här och varför samtal om olika fritidssysselsättningar är viktigt, inte bara samtal om ishockey eller ridning. Samtal på elevernas villkor.

Efter att boken gick i tryck har jag fortsatt att undra. Jag bestämde mig för att fråga ett större antal elever om hur de använder spel på fritiden och vad de tänker om dem.

Jag kontaktade tre lärare geografiskt spridda över landet och lät efter lärarnas tillåtelse 100 elever i årskurs 4-9 svara anonymt på en online-enkät gjord i ett Google-formulär. De flesta som svarade gick i årskurs 7. Hälften av dem som svarade var flickor, hälften var pojkar. De många svaren gör att jag här visar ett urval. Har många svarat likadant, tar jag med något av svaren. Jag är inte ute efter att kvantitativt visa hur många som spelar ett visst spel, utan vill mer få en uppfattning om vad som spelas. I slutet av inlägget tolkar jag de svar som eleverna gav.

Jag har stor respekt för forskning och kallar absolut inte min undersökning för just forskning. Hellre vill jag kalla den en slags undran. Om du länkar hit, var snäll och var noga med att inte säga att det här är en vetenskaplig rapport. Det är helt enkelt några frågor som 100 elever har svarat på.

Det jag tänker efter att ha sett elevernas svar, är att jag tror att det är väldigt svårt att ringa in vilka spel som eleverna spelar på sin fritid. World of Warcraft som jag trodde var stort, verkar inte vara det för just de här eleverna. Därmed kan det vara problematiskt att forska på ett enda spel och sedan säga att resultatet gäller för spel i allmänhet. Elevers fritidsintressen vad gäller spel verkar vara mer komplext än så.

Frågorna och svaren såg ut så här: 

1. Hur många timmar i veckan (ungefär) tror du att du spelar spel på din fritid?

2. Om du spelar spel, vilka spel tycker du bäst om? (Nämn max tre stycken eller färre)

Nina warz, Minecraft, Fifa 12, Robot Unicorn Attack, Howrse, The Smurfs, Wii Sport Resort, Spore, Sims 3, SuperMarioGallaxy2, SuperMarioBros, Crazy pingvin, GoSupermodel, COD, GTA 2, Zelda, Crash Bandicot, Megaman, Temple Run, Modern Warfare 3, Battlefield 3, RunEscape, Icy Tower, Total War, massa facebook-spel, Farming Simulator 2012, spel på spela.se, Wild Ones, Counter Strike, Pokemon, Need for Speed, Eye Pet, Skyrim, SSX, Hästspel, Need for speed most wanted, Wordfeud, Oblivion, Fable II, Dragon Age, Red Dead Redemption, Dogfight, League of legends

(Ett urval av de många olika svaren)

3. Om du nämnde några spel ovan, vad är det som gör att du gillar just de spelen?

  • Man träffar nya kompisar. / Många vänner där och det är kul.
  • Jag gillar det för man kan skapa sin egen gubbe att springa runt med.
  • jo man kan ta hand om djur, bondgårdar och en masa annat.
  • Det kräver en hel del strategi.
  • Det är så kul att komma på saker och undersöka saker.
  • Det är liksom roligt att man har ett mål och man kommer till nya världar och då blir det roligt.
  • Det är just att ”historian” bakom spelet är så intressant.
  • Det har hjälpt mig att tänka efter innan jag gör saker i verkliga livet.
  • minecraft kan man göra så mycket saker. fifa är fotboll och jag gillar fotboll. i Dogfight flyger man flygplan och detär heftigt.
  • goSupermodel tycker jag om för att det spelet passar mig och man får träffa nya kompisar över nätet. Majhong trails på Facebook tycker jag om för att jag får tävla mot mina kompisar.
  • Howres är kul för man tar hand om hästar och kan Holla kontakt med vänner. Gosupermodel är kul för man heller på med sina modeller ok spelar och man kan köpa kläder och vara med i klubbar. Jag gillar goSupermodel.se eftersom att man kan ha kontakt med andra tjejer i sverige. Man skapar en modell och så får man spela ihop pengar, alltså låtsas pengar, och så får man köpa kläder, smink och hår till henne. Man kan också skapa sig en profil, forum, Décor (ett rum som man inreder själv) och skaffa vänner (andra modeller).Man får ha sin egna stil, och vara sig själv utan att behöva ge ut någon information eller bild om sig själv om man inte vill.
  • I spore tycker jag om att man får göra en egen varelse och följa den ända från micro organism till civiliserad meniska och i temple run tycker jag att det är roligt att försöka slå mina egna rekord.
  • Cod Mw3 efter som har många vänner som spelar det och kan möta de på spelet osv. League of legends för det är ett sjukt bra spel och ett spel man måste tänka smart och det utvecklar ens hjärna på många sätt och det har hjälpt mig att tänka ut saker i verkliga livet spelet hjälper en t.ex att tänkte fören man gör något vilket är riktigt viktigt på detta spel!

4. I samband med att du spelar, händer det att du gör något av följande? (Du kan välja flera av alternativen)

 1. Chattar eller pratar med andra spelare över nätet.
 2. Tittar på YouTube-klipp om spelen.
 3. Göra egna inspelningar om spelen och laddar upp dem på YouTube.
 4. Läser på forum eller wikis om spelen.
 5. Själv skriver frågor eller svar på forum eller på wikis.
 6. Deltar i tävlingar som anordnas i eller kring spelen.
 7. Gör egna tävlingar, frågesporter eller annat som andra spelare ska lösa.
Svar:

5. Om du gör egna tävlingar, frågesporter eller annat som andra spelare ska lösa, kan du berätta om något sådant som du har gjort?

 • jag brukar göra turneringar och slå vad om pengar.
 • Jag bukar göra det svårt. Men inte för svårt så att det inte går att lösa, för då är spelet tråkigt. Jag har gjort memory, frågesport.
 • en fråga är villka spel ni tycker ar bäst och vilket spel ska jag köpa typ.
 • vad heter terroristen i call of duty vem är din ledar och så mer.
 • Labyrinter, dueller, hinderbanor och frågor som oftast handlar om vad man skall göra på olika ställen eller olika hemliga skatter.
(Det var mycket få svar på den här frågan.)

 

6. Finns det annat som du gör när du spelar? (Det kanske inte fanns med som alternativ i förrförra frågan.)

 • Tittar på tv
 • Jag hör på musik.
 • Jag lyssnar på musik på YouTube. Och jag spelar en massa andra spel på google medan jag spelar hästspelet Howrse.
 • Jag äter ibland godis
 • Jag kollar min Facebook, IMVU, Twitter och My Space
 • Ibland när jag har kommit hem från skolan har jag spelat samtidigt som jag äter mellis
 • Lyssnar på Suneböcker.
 • försöka hitta fusk haha.
 • Lanar med vänner / snackar i skype
 • ibland blir jag arg när jag spelar.
 • Facebook, skype och dayviews.
 • När jag spelar restaurang city så tittar jag ”oftast” på en film eller tvserie.
 • Jag skapar simmar och bygger hus.
Flera svarade även ”chattar”, men det var med som ett alternativ i fråga 4. Många lyssnar på musik.

 

7. Tror du att du lär dig saker när du spelar på fritiden som du har nytta av i skolan? (0 är inget och 5 är mycket)

8. Kan du ge exempel på vad du tror man kan lära sig om man spelar spel på fritiden?

 • Man kan lära sig en hel del engelska, det gjorde i alla fall jag.
 • man lär sig nya fotbolls tricks
 • Matte i samband med poäng och när man ska ”köpa´´ saker i spelet
 • Om man spelar online spel så lär man sig ganska mycket engelska eftersom det är de språket nästan alla kan.
 • jag har läst om att barn som spelar har bättre engelska än vad de som inte alls spelar, så man kan säga att min engelska är bra tack vare mina spel.
 • man lär sig nya ord som level :DD
 • Jag har bra betyg i Engelska vilket jag lärde mig från ”RuneScape” och många fler spel. Mattematik kommer också in ofta, och Svenska.
 • om man spelar typ quiz eller något liknande då kan man lära sig massa fakta
 • Nej.
 • Svenska, engelska
 • Inget
 • om det är ett engelskt spel lär man sig bättre engelska och kommer ihåg den lättare eftersom man lär sig det på ett roligare sätt. Samma med om det är ett naturspel så lär man sig mer om NO.
 • Man lär sig att bygga hus och man får räkna lite också
 • Kanske uttålighet?:)
 • jag tror inte man lär sig så mycket, kanske om man spelar multiplikation spel eller sånt, men inte krigsspel m.m. Därför spelar inte jag Krigsspel. Jag spelar ett hästspel och där lär jag mig om hästar. Jag är mycket intresserad av djur och tänker bli veterinär när jag blir vuxen, därför spelar jag djurspel.
 • Man lär sig att det finns roliga spel för alla åldrar och så finns det såna här spel som man kan räkna matte i.
 • Om man spelar wordfued lär man sig nya ord till t ex. svenskan.
 • Jag lärde mig grunderna och även mycket av det mer avancerade i engelska när jag spelade WoW när jag var yngre. Jag har lärt mig mycket om fiktion (vilket jag värdesätter) från diverse RPG. Det boostar fantasin vad gäller miljöer.
 • Man tänker när man spelar.
 • Engelska, jobba med händerna och hemkunskap.
 • Smart
 • Det spelet jag spelar lär jag mig inte så mycket av. Men om jag har någon en  restaurang så lär jag mig ju hur man ställer möblerna så att kunderna ska få mat så snabbt som möjligt.
 • Sen har jag lärt mig mycket! Jag har lärt mig digital klocka (av mig själv, men ville lära mig det eftersom att man måste kunna digital klocka för att kunna vara med i en tävling som heter ”Klädbyte” som finns på goSupermodel.se).
 • Jag har också blivit bättre och säkrare på stavning och lärt mig nya ord.
 • Jag har blivit mycket snabbare att skriva på datorer.

Min tolkning av svaren

Fråga 1: Det jag tycker att man kan se i elevernas självskattning är att många inte spelar så väldigt mycket under veckorna. Ca 5 av 100 spelar inte alls. Endast 4 stycken spelar mer än 30 timmar i veckan på sin fritid, de flesta säger sig ligga på runt 1-5 timmar.

Det jag först tänker är att det kan vara svårt att uppskatta sin speltid. Svaren kanske inte stämmer helt. Men de kan ge en fingervisning om hur det ser ut för dessa elever. En del kanske spelar småspel korta stunder på sin mobil i väntan på bussen? Det skulle vara intressant att ta reda på mer om det här. Vi pratar ofta per automatik om stillasittande ungdomar i samband med spel. Gäller det bara ett fåtal? Ska vi fokusera även på de andra barnen? Jag tror det vore bra för att förstå hur olika saker och ting kan vara när det gäller spelande.

Fråga 2: Det jag tycker att man kan se är att några spel, som till exempel Minecraft, Howrse, Zelda, GoSupermodel m. fl., dominerar men att eleverna spelar en mängd olika spel. Många av dem är Facebookspel. Det här kan visa på att eleverna snabbt tar till sig nya spel som är populära. Förvånande var att ingen svarade World of Warcraft bland de spel som de tycker allra bäst om att spela. En elev nämnde i en annan fråga att han hade spelat World of Warcraft. Det är ofta det spel vi nämner när vi pratar om ungdomar och spel. Kanske dags att flytta fokus? Gäller det för fler elever än för just de här på dessa tre ställen i Sverige?

FRåga 3: Jag tycker att svaren nästan kan få tala för sig själv. Man tycker om att skapa och att träffa andra i spelet. Någon nämnde att det är roligt att se att man kan förbättra sig genom att få mer poäng, men annars lyser poäng-pratet med sin frånvaro. Kan det vara så att vi vuxna och särskilt skolpersonal kan behöva fundera på om typiska skolspel där fokus ofta ligger på poäng och medaljer borde utformas annorlunda. De kanske inte lockar så mycket som många av oss tror? Eller kan det vara så att poäng som feed back är ett så naturligt inslag i spel att man inte tänker så mycket på det? Kan det vara så att vi borde fundera mer på hur vi gör uppgifter utmanande och kreativa? Uppgifter där man måste ta hjälp av andra för att klara av dem? Jag tycker det är väldigt intressant att fundera på hur det skulle kunna göras.

Fråga 4: Många chattar och tittar på Youtube-klipp om spelen i samband med att de spelar. Men väldigt få, tycker jag, bidrar själva till att komma med tips på forum, göra egna tävlingar som andra kan delta i eller med att göra egna inspelningar om spelen. Jag ställer mig frågan: Vet de hur man gör? Tror de sig om att kunna? Kan skolan utmana dem här? Kanske kan man få igång några som inte gärna skriver vanliga berättelser att prova andra uttrycksformer? Sådant som även kan leda till traditionella berättelser?

Fråga 5: Den här frågan var frivillig och oerhört få svarade på den. Därför är det svårt att säga något om resultatet. Kanske är det så att det stora flertalet nöjer sig med att spela och att konsumera information som andra har lagt ut.

Fråga 6: Under tiden man spelar lyssnar många på musik eller chattar. Om chatten sker i facebook eller på annat ställe frågades inte.

Fråga 7: Staplarna 1, 2 och 3 är högst för frågan om man har nytta av det man lär sig i spelen på fritiden i skolan. Inte rasande mycket alltså. Några tycker att man inte har någon nytta och några tycker att man har väldigt mycket nytta, men de är inte lika många som staplarna 1, 2 och 3 som alltså visar att man inte tycker sig ha så mycket nytta av sina kunskaper. Kan det bero på att man inte lär sig så mycket i spelen? Om vi tittar på nästa fråga, upplever de flesta att man lär sig saker. Hur hänger det då ihop? Jag undrar hur vi kan få elevernas lärdomar på fritiden att vara användbara även i skolan?  Och hur kan de känna att deras lärdomar är viktiga?

Fråga 8:  Någon enstaka tycker inte att man lär sig något speciellt av spelen. Men de flesta nämner engelska och några nämner matte. Sedan finns det de som nämner svenska och att de lär sig fakta. Uthållighet säger någon annan. Det finns fler exempel på vad eleverna tycker att de lär sig. Pia Sundqvist, Karlstad universitet, har visat på hur viktigt det är att kommunicera och vara språkligt aktiv för att lära engelska, vilket man ofta är när man spelar onlinespel på fritiden. Detta till skillnad mot att ensidigt konsumera. Hennes avhandling hittar du här. Där visar hon att det finns ett samband mellan god engelska och ju mer tid man lägger på datorspel och annat som just främjar kommunikation.

Jag tror att det är viktigt att prata med eleverna om det här. Lgr11 säger att läraren ska:

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.  (Lgr11, kapitel 2.1)

Då behöver vi sätta ord på vad som sker när vi lär och fånga hur vi lär. Att lära kanske inte bara sker i skolan, men det kanske kan samverka med det vi lär i skolan.

På Skolverkets sajt kan man läsa att professor emerita Karin Taube ser ett samband mellan god självbild och lärande. Att våga ta sig an uppgifter:

Elever som har svårt för att läsa och skriva har misslyckats många gånger, nu gäller det att ge dem möjligheter att lyckas. Framgång föder framgång eller i vart fall till ökad motivation att anstränga sig vid nästa uppgift. Självbild och motivation hör nära samman.

Jag tänker att de barn och ungdomar som känner att de är behärskar olika saker när de spelar spel bör få möjlighet att dra nytta av de erfarenheterna i skolan. Någon bör bemöta dem så att de kan se vad de kan och hur de kan gå vidare, kanske både språkligt och matematiskt. Hjälper vi dem om vi ensidigt bara pratar om tid framför datorn eller hur skadliga spel är?

Avslutningsvis

Jag har här visat exempel på sådant som kom fram i de svar jag fick in när jag ställde ett antal frågor till elever på olika håll i landet. Jag ger inte en heltäckande bild och gör inte anspråk på att det jag visar stämmer för alla barn och ungdomar i den här ålderskategorin över hela Sverige. Istället hoppas jag att vi pedagoger kan hålla frågorna levande och uppriktigt vilja ta reda på mer. På elevernas villkor. Jag kan inte kräva att de ska berätta om allt de gör på sin fritid, men om de själva vill, kan jag lyssna. Jag kan vara ett bollplank och jag kan tillsammans med eleverna utforma uppgifter utifrån det jag kan ana om deras lärande.

Det här var en början till att lära mer.

 

 

 

 

 

Share

Draw Something med fokus på samarbete

Först var det Wordfeud, det där Alfapetliknande spelet. Sedan kom Draw Something. Nu spelas det runt om på landets skolor och säkert på många kontor. Och toaletter.

Man laddar ner appen på sin telefon eller pekplatta och sedan väljer man vem man vill spela mot. När spelet är igång väljer man mellan tre olika ord på engelska som man ska försöka rita. Ett slags Pictionary i modern tappning. Motståndaren gissar ordet och om det blir rätt, får båda spelarna poäng. För dessa poäng kan de sedan köpa till extra färger eller hjälp.

Det som gör spelet speciellt, och som är värt att uppmärksamma, är att båda måste anstränga sig för att hjälpa till så att båda kan ta sig vidare. Man är inte ute efter att krossa den andre. Gissar motståndaren fel, är spelet slut. Båda är ute ur leken.

Man kan se den gemensamma svarstiden, hur lång tid man brukar använda för att rita, den gemensamma svårighetsgraden på de ord man väljer och så vidare. Visst kan man se en procentuell uppdelning mellan spelarna vad gäller poäng som man har norpat åt sig, men de gemensamma framstegen är i centrum.

Kanske är det här en trend som kommer att fortsätta. Trenden att få in spelifieringsmoment i vardagen för att hjälpa varandra att utvecklas. Kanske får vi se mer av sådant här i skolan. Som en reaktion på de skolspel som ofta fokuserar på enskilda vinster och inte på samarbete.

Jag hoppas.

Share

Fylga – ett spel om forntiden

Äntligen tog jag mig tid att prova spelet Fylga, ett spel som handlar om brons- och järnåldern. Kanske har det funnits ett tag, jag kunde tyvärr inte hitta någon information om det på webbplatsen. Spelet går att ladda ner på både mac och PC. Första gången jag provade så kraschade spelet, men nu valde jag en variant med lägre upplösning och då fungerade det.

I spelet går man runt i tidstypiska miljöer med avataren Tyra och utför olika uppdrag. Jag måste erkänna att mitt tålamod tröt lite ibland. Det blev lätt för mycket prat och för lite action. Navigationen fungerade, men kunde kännas lite styltig.

Kan det fungera i skolan när man jobbar med forntiden? Jodå, som utgångspunkt för samtal. Till spelet finns även en pdf med information om vad som gör saker och ting i spelet tidstypiskt. Jag tänker mig också att elever kan göra egna berättelser utifrån vad de har upplevt i spelet. Inte enbart genom att skriva utan också genom att göra podcasts, webb-tv och annat där de kan uttrycka och analysera vad de lär sig. Kan de dessutom själva komma med förslag på hur ett sådant här spel skulle kunna göras ännu bättre och ge denna respons till dem som har skapat spelet? Kommer de att få svar? Det vore en på-riktigt-uppgift där de både får tänka till och där de förhoppningsvis kan påverka.

Spel i undervisningen behöver en lärare som tillsammans med eleverna kan tänka till hur det kan användas för att få till lärande. Fylga kan vara ett steg på vägen. Så tänker jag.

Share