Taggarkiv: Barn av sitt språk

Körlings barn

Min vän Anne-Marie medverkade förra veckan i TV-programmet Körlings barn. Som titeln avslöjar, handlade det om henne, hennes elever och barn hon har runt omkring sig. Jag såg, kände igen mig och blev lycklig. Äntligen fungerar klippet och ni kan se det här.

Ska ni se något om lärande och om lärares förhållningssätt till elever och innehåll, ska ni se detta. Jag önskar att ni ser det!
Hon frågar bland annat: ”Skulle du vilja vara elev i din egen klass?” En jätteviktig fråga. Det finns skolor som genomsyras av välkomnande, nyfikenhet och öppenhet. Det finns också skolor där man med en gång känner att här får jag en tillsägelse om jag andas för högt, här skriker vi på varandra och här skäller vi för allt. Bara i fall att, för att vara på den säkra sidan.

Därför är Anne-Maries fråga så viktig och det här programmet så viktigt för lärare att se. Jag önskar att ett arbetslag någonstans i Sverige antar utmaningen att se programmet och sedan diskutera hur man kan jobba vidare på just den skolan. Vågar någon?

Share