Taggarkiv: Mobilestudy.org

Web 2.0 i skolan

Lund-Jonas, Ystad-Joachim, Nacka-Per och Kungsbacka-Mats berättar om hur de har jobbat ihop över nätet. Trots att de aldrig har träffats tidigare står de nu här och har en föreläsning ihop.

Jo, de har faktiskt träffats. På nätet. Men de har aldrig ”kött-lanat” (Uttryck som jag hittade genom Gatarski) tidigare. Men ändå funkar det. Hur då?

Per berättar om hur de använder Twitter, Google docs, Skype, Delicious (där man kan dela med sig av länkar), bloggar och annat.

I Ystad har man igång 184 skolbloggar . F-6 har skrotat hemsidorna och använder sig istället av bloggar. Intressant. 7-9 kommer nog snart…
Joachim menar att blogg är enklare att använda än hemsida. Dessutom får folk tillgång till att kommentera. Man har också möjlighet att prenumerera via rrs. Föräldrar behöver inte aktivt gå in och titta om det har hänt något. Med rrs-flödet får de veta om det finns något att läsa eller inte.
Bloggen ger en transperens i skolan och man kan lära av varandra.

Mats berättar hur de använder mobiler i undervisningen med gratistjänsten Mobilestudy. Där gör man olika quiz som man bluetoothar över till elevernas mobiler. Larsnäs berättar att man använder det i matematik, SO, spanska och engelska och han upplever att eleverna gillar det. Eleverna kan också skapa konton där de kan lägga in frågor. Det finns många färdiga quiz som ligger på Mobilestudy-sidan. Han tar upp den pedagogiska biten av att använda quiz, vilket man ibland kan ifrågasätta. Mats menar att det är ett komplement och att man får tänka till hur man använder det för att hjälpa eleverna i just den klass man jobbar.

Jonas som jobbar som IKT-pedagog på Gunnesboskolan i Lund berättar om hur de ser skolbiblioteket som hjärtat i skolan. Där finns skön- och facklitteratur, tekniska hjälpmedel men även läroböcker. Alla behöver inte ha en kemibok om inte klasserna läser kemi samtidigt. Det ger pengar över till annat. Informationssökning är jätteviktigt. Eleverna utbildas i detta minst två gånger per termin från och med  årskurs fyra. Man pratar oerhört mycket om etik. Filterna ska sitta i huvudet. Att stoppa hjälper inte. Eleverna måste veta hur de ska handskas med det de möter på nätet. De ska bli medvetna om farorna, men framförallt ska man visa på allt positivt man kan göra där.

Jonas avslutar med: Framtiden är redan här! Vi kan inte blunda längre. Vi måste agera nu.

Share