Pokemon ror, Pokemon är rar

Utifrån frågor på Twitter om  att vi i veckan gjorde Pokemonkort i klassen, så skriver jag ett inlägg. Lite tankar kring läs- och skrivutveckling helt enkelt. En utveckling där Pokemon kan ha sin plats.

Os, is, as, vas. Det finns barn som närmast dör av att behöva skriva sådant vecka efter vecka. Särskilt om de har haft en bokstav i veckan i förskoleklass och nu måste ha det i ettan igen.

Jag gör som så att mina elever i ettan får skriva så mycket som det bara går. Vi har knappt med teknisk utrustning och bara några få halvklasstimmar, vilket gör att vi måste vara uppfinningsrika. Ibland skriver barnen i par på någon av våra två iPads, ibland på någon av våra fem datorer och ibland skriver de för hand. Barn har 100 språk och jag vill inte beröva dem något. När de skriver på ett digitalt verktyg eller för hand vet de att det inte blir helt rätt alltid, men att budskapet är viktigast. Ingen säger: ”Jag kan inte” utan alla försöker. Det ljudas och hummas och låter. På så vis får även läsningen fart. Därför läser några i tjocka böcker och några andra i tunna lättare böcker. Men alla läser redan efter några få veckor i skolan.

Lgr11, kap. 1:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Vi prövar på att forma bokstäver, jodå. Det finns hemliga bokstavslådor i klassrummet. Behöver alla arbeta med alla lådor då? Nej, kan man visa att man har full koll på hur den skrivs så är det bättre att jobba med annat. Just nu introduceras lådorna och sedan får vi se vad som passar varje elev.

I skrivandet försöker jag ofta utgå ifrån något spännande. Det står ju om det i läroplanen (kap. 2.2):

Läraren ska

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Vi kan starta i en skattjakt eller i en bild och ta avstamp i det. Nu senast gjorde barnen egna Pokemonkort på bighugelabs.com (Välj Trading cards). Där fick eleverna fundera över sina styrkor och beskriva vad de är bra på. Här en lätt maskerad bild:

Några barn fortsatte sedan på Pokemonspåret; en fotograferade sina kort och skrev:

Detta är meganium och cresselia.domskadar.60+60 och 20
Och cresselia.skadar.50.och.10

Det gav ytterligare frågor om Pokemon och samtal kring det. Utifrån elevernas erfarenheter.

Eleverna har gått några få veckor i första klass. Pokemon ror, jag menar Pokemon rockar. Fett.

 

Share

En reaktion på ”Pokemon ror, Pokemon är rar

Kommentarer inaktiverade.