Digital kompetens i undervisningen av Ulf Jämterud

Just nu läser jag en mängd pedagogisk litteratur för att strukturera ihop mina tankar med andras. En av de böcker jag läser är Digital kompetens i undervisningen – Handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen av Ulf Jämterud, Natur & Kultur.

Den vänder sig i första hand till lärare som undervisar i grundskolans senare del eller i gymnasieskolan. En välskriven bok som ger en bra överblick över digitala verktyg och vad de kan användas till. Om man har jobbat en hel del med digitala verktyg finns det mycket man redan känner igen och kan hoppa över, men det finns även sådant man säkert inte har full koll på. Jag som har börjat intressera mig en hel del för ungdomars spelande, hittade mycket jag tidigare inte kände till.

Ulf Jämterud tar upp intressanta resonemang kring plagiatkontroll och annat som med all sannolikhet diskuteras eller borde diskuteras på skolorna. Kan oreflekterad plagiatkontroll till och med ställa till det?

Det här är en bok som borde finnas i varje arbetslag bland dem som arbetar med äldre elever. Den går att bläddra i och komma tillbaka till för den som inte orkar sträckläsa. Till boken finns en webbplats, digitalkompetens.nu, där man kan hålla koll på uppdaterade länkar. Det är nästan ett måste att en sådan webbplats finns eftersom boken ska hålla i många år, men webbplatser tenderar att ändras.

Jag skriver det här för att jag vill, inte för att Ulf Jämterud skulle ha bett mig om det. Det finns ett tack till mig som bloggare i boken och det gör mig glad. Mina texter har haft mening för någon. Det finns också tack till många andra av de bloggare jag lärt känna under åren. Det är nog så att tillsammans kan vi hjälpa varandra att hitta vidare.

Med digital kompetens kan våra elever hitta vägar att hjälpa varandra vidare. Något att fundera på och göra något åt.

Share